Publikace

Výběr publikací

Prezentace "Strategické řízení vltavské kaskády a manipulační řád VD Orlík - požadavky starostů měst a obcí Dolního Povltaví"

Objednatel: Sdružení měst a obcí Dolního Povltaví a Polabí, 11/2015.; Píšová, H., Jakoubek, M.

Kralupský dialog s Vltavou

In: Kralupský zpravodaj, 2014, č. 1, s. 7; Jakoubek, M

Výstavba nové technologie zauhlování v areálu teplárny a elektrárny UE Komořany

In: Časopis Stavebnictví, 2010, č. 8, s. 31 - 36; Calda, M., Jakoubek, M

Study of the ship lift Structure at the Slapy Dam

In: Underground Space - the 4th Dimension of Metropolises, Vol. 1, 2007, Taylor & Francis Group, London, UK, s. 91 - 96; Kuňák, J.

Flood Protection of Prague Metro after the 2002 flood.

In: Underground Space - the 4th Dimension of Metropolises, Vol. 2, 2007, Taylor & Francis Group, London, UK, s. 1303 - 1308; Jakoubek, M.

Projekt lodního zdvihadla na vodním díle Slapy

In: Underground Space - the 4th Dimension of Metropolises, Vol. 2, 2007, Taylor & Francis Group, London, UK, s. 1303 - 1308; Jakoubek, M., Uher, P., Veselý, R.:

Protipovodňová opatření ve stanici metra Florenc - stavebně-technický průzkum a odlehčovací prvky

In: Beton, 2006, č. 2, s. 28 - 33; Jakoubek, M., Hrabánek, M., Kolísko, J.

Povodňová ochrana pražského metra - projekt a stavební řešení

In: Zakládání, 2005, č. 4, s. 24 - 27; Jakoubek, M.

Oprava nábřežních zdí Janáčkova nábřeží - PROJEKT

In: Zakládání, 2004, č. 1, s. 22 - 24; Jakoubek, M.